Zwroty i reklamacje

Zgodnie z obowiązującym prawem ,mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny .

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy .

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy ,muszą Państwo poinformować nas -Centrum Drewna Profilowanego i Budowlanego Świerzów 88 , 55-110 Prusice  – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na e-maila info@drewnoprofilowane.com .

Aby zgłosić odstąpienie od umowy proszę wypełnić formularz zwrotu (dostępny na końcu tej strony)

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Świerzów 88 , 55-110 Prusice  , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę pamiętać ,że zwracany towar musi być nie naruszony ,nie dopuszczalne otwieranie puszek z substancją -nie podlega zwrotowi np. farby ,oleje i inne produkty typu farba .

Wszystkie szczegółowe  informacje na temat  odstąpienie od umowy w naszym Regulaminie .

Reklamacje

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami , ponosimy wobec państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne .

 

Macie Państwo po wykryciu wady prawo :

– złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy , ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna
– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
– żądać usunięcia wady

 

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania .

 

Proszę nas o poinformowaniu i wypełnienie formularza (dostępny na końcu tej strony ) na e-maila info@drewnoprofilowane.pl lub drogą pocztową Centrum Drewna Profilowanego i Budowlanego , Świerzów 88 , 55-110 Prusice

 

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie obrazowa Państwa uprawnienia .

Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów , więc informacje prawne , które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami .

 

Wszystkie szczegółowe informacje na temat rękojmi konsumenta są w naszym Regulaminie .