IG-10-Imprägniergrund IT podkład gruntujący remmers

270,00960,00

IG-10-Imprägniergrund IT

Płynny środek rozpuszczalnikowy do ochrony drewna, profilaktycznie skuteczny wobec sinizny, zgnilizny i owadów (w tym termitów) firmy Remmers.

Wybierz opcję
Wybierz opcję
5L
10L
20L
Wyczyść

57 w magazynie

Zakres zastosowania

 • do zastosowań zewnętrznychdo elementów stabilnych wymiarowodo elementów o ograniczonej stabilności wymiarowejdo elementów niestabilnych wymiarowoprodukt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
 • Do drewna stosowanego na zewnątrz
 • Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
 • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
 • Do statycznie obciążanych drewnianych elementów budowlanych pod zadaszeniem (np. wiązania dachowe)
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
 • Jako warstwa gruntująca pod powłoki lazurujące i kryjące

Właściwości

 • produkt rozpuszczalnikowy
 • Zawiera ochronę przed sinizną, zgnilizną i owadami (w tym termitami)
 • Odporny na pęcznienie, reguluje wilgotność drewna
 • Zaimpregnowane drewno nadaje się do malowania
 • Wydajny z uwagi na niewielkie zużycie

Zużycie

 • Łączne zużycie 150 ml Total / m²
 • Profilaktycznie skuteczny wobec zgnilizny, sinizny i owadów przy aplikacji 150 ml/m²

Dodatkowe informacje

Waga brak
Czas realizacji

24h – 48h

Producent

Remmers

Pojemności

0,375L, 0,5L, 0.75L, 2L, 2.5L, 5L, 10L, 20L, 50L

Przygotowanie do pracy :

 • Wymagania wobec podłoża

  Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

  Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

  Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

 • Przygotowania

  Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

  Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

  Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

Sposób stosowania :

 • Wymieszać przed użyciemmalowanie pędzlem/zanurzanie, flutacja/tunel natryskowayTemperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
 • Warunki stosowania

  Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

 • Materiał starannie rozmieszać.Firmy specjalistyczne: malowanie pędzlem, zanurzanie, flutacja, natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach.Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze :

 • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 24 godz.
 • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.
 • Suszenie

  Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie około 12 godzin, nakładanie kolejnych powłok możliwe jest po 24 godzinach.

  Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

  Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

  Po wyschnięciu można rozpocząć nakładanie następnych powłok z systemów wodnych lub rozpuszczalnikowych.

  W przypadku wodnych lakierów nawierzchniowych - schnięcie przez noc.

 • Rozcieńczanie

  Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

Narzędzia/czyszczenie :

 • malowanie pędzlem/zanurzanie, flutacja/tunel natryskoway
 • pędzel z naturalnego włosia, wanna zanurzeniowe, tunel natryskowy
 • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101, brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami

Przechowywanie/trwałość :

 • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
 • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

Wskazówki ogólne :

 • Produkt został poddany analizie w oparciu o rozporządzenie o UE o produktach biobójczych nr 528/2012 i dopuszczony przez Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA - Niemcy). Dopuszczenie to zastępuje dotychczasowe Ogólne Dopuszczenie Budowlane wydane przez Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt - Niemcy).

Wybierz interesujący Ciebie plik i kliknij go aby przeczytać jego zawartość.